Održana 13. sednica Skupštine opštine Alibunar

Autor :  Jun 19, 2017

U Alibunaru je održana 13. sednica Skupštine opštine, kojom je predsedavao predsednik Skupštine Siniša Gavrančić.

Na dnevnom redu ove sednice našla su se sledeća akta:

Doneta je Odluka o završnom računu budžeta opštine Alibunar za 2016. godinu. Ovo je svakako najvažnija odluka koja je usvojena na sednici, a predložena je od strane Opštinskog veća. Ovom odlukom utvrđeno je da je periodu januar-decembar 2016. godine budžet Opštine Alibunar ostvario ukupne prihode i primanja u ukupnom iznosu od 546.082.332,70 dinara, što u odnosu na ukupno planirane prihode i primanja u iznosu od 715.872.701.67 dinara iznosi 76.28 %, sa napomenom da je u pomenutom iznosu planirano i kreditno zaduženje opštine Alibunar u iznosu od 115.780,00 dinara.

U istom periodu budžet Opštine Alibunar ostvario je ukupne rashode i izdatke u ukupnom iznosu od 550.328.495.16 dinara, odnosno 70.74% od planiranih rashoda. Data sredstva utrošena su za finansiranje poslova (tri direktna korisnika Opštine Alibunar) Skupštine opštine Alibunar, Predsednika opštine i Opštinske uprave Alibunar, kao i izdvajanjem u delu sredstava za ostvarivanje zakonom utvrđenih prava za indirektne korisnike opštine Alibunar – mesne zajednice, Opštinske biblioteke ''Vuk Karadžić'', Predškolske ustanove ''Poletarac'', Turističke organizacije, Centra za kulturu opštine Alibunar kao i za indirektne korisnike budžeta Republike Srbije (osnovno obrazovanje, srednje obrazovanje, Dom zdravlja i Centar za socijalni rad), Takođe su, u okviru budžeta predviđena i sredstva za dotacije udruženjima građana i verskim zajednicama po konkursu, subvencije javnim preduzećima na osnovu usvojenih programa poslovanja, kao i Sportskom savezu opštine Alibunar i Crvenom krstu opštine.

U skladu sa Zakonom o budžetskom poslovanju. Opština Alibunar se početkom godine obratila Državnoj revizorskoj instituciji zahtevom da u svoj godišnji plan uvrsti vršenje eksterne (nezavisne) revizije Završnog računa budžeta opštine Alibunar.

Doneta je Odluka o popisu neuređenih deponija na teritoriji opštine Alibunar – odluka je doneta na predlog Opštinskog veća. Ovom odlukom uređuju se popis i podaci neuređenih deponija na teritoriji opštine Alibunar, kao i njihovo upravljanje, održavanje i finansiranje.

Donet je i Program za unapređenje uslova života lokalne zajednice a posebno za izgradnju infrastrukturnih objekata i drugih objekata u cilju poboljšanja uslova života opštine Alibunar za 2017. godinu. Ovaj program je donet na predlog Opštinskog veća. Programom se utvrđuju planirani prihodi i namena korišćenja sredstava iz budžeta za aktivnosti koje se tokom 2017. godine planiraju u oblasti unapređenja uslova života lokalne zajednice, a posebno za izgradnju infrastrukturnih objekata i drugih objekata u cilju poboljšanja uslova života. Za realizaciju Programa planiraju se sredstva predviđena budžetom, kao prihod ostvaren naplatom naknade za korišćenje mineralnih sirovina i geotermalnih resursa na teritoriji opštine Alibunar u 2017. godini.

Doneta je Odluka o uslovima i postupku davanja u zakup poslovnog prostora u svojini opštine Alibunar – odluka je doneta na predlog Opštinskog veća. Skupština opštine Alibunar je još 2013. godine donela Odluku o prestanku važenja Odluke o davanju u zakup poslovnog prostora kojim raspolaže Opština Alibunar. Donošenjem nove odluke u ovoj oblasti obezbediće se pravna sigurnost, ali i povećao priliv sredstava u budžet opštine Alibunar.

Donet je Program korišćenja sredstava Fonda za zaštitu životne sredine opštine Alibunar. Na predlog Opštinskog veća, a po dobijanju saglasnosti od strane Ministarstva poljoprivrede i zaštite životne sredine, Skupština je donela Program korišćenja sredstava ovog Fonda kao posebnog evidencionog računa u okviru budžeta opštine Alibunar, za naredni period do 31.12.2017. godine.

Očekivani prihod Fonda za zaštitu životne sredine opštine Alibunar, kao posebnog evidencionog računa u okviru budžeta opštine Alibunar, ostvaruje se od posebne naknade za zaštitu i unapređivanje životne sredine. Programom je predviđen nastavak realizacije programa i projekata započetih u prethodnom periodu, radi rešavanja prioritetnih problema zaštite životne sredine i stvaranja uslova za rešavanje i drugih problema u narednom periodu, a sve u odnosu na zakone iz oblasti zaštite životne sredine i druge posebne zakone.

Usvojen je Lokalni antikorupcijski plan za opštinu Alibunar – plan je usvojen na predlog Komisije za sprovođenje Nacionalne stragegije za borbu protiv korupcije u Republici Srbiji za period 2013-2018. godine za opštinu Alibunar i predstavlja rezultat sveobuhvatnog rada komisije, ali i izvršenje zakonske obaveze, pošto je rok do kada sve lokalne samouprave u Republici Srbiji treba da usvoje ove planove 30.06.2017. godine. Ovaj Plan je preventivni antikorupcijski mehanizam i mehanizam za uvođenje načela dobrog upravljanja i dobre uprave u rad organa i službi JLS i drugih organa javne vlasti koji na lokalnom nivou zadovoljavaju potrebe i interese lokalnog stanovništva i lokalne zajednice.

Kocept LAP-a zasnovan je na identifikovanju normativnih, institucionalnih, organizacionih i praktičnih rizika za nastanak korupcije i na sprovođenju mera za njihovo otklanjanje, odnosno na otklanjanju uzroka za nastanak korupcije, zloupotreba i nepravilnosti i otklanjanju lošeg upravljanja u najširem smislu reči.

Doneta je Odluka o izmenama i dopunama Odluke o snabdevanju vodom na teritoriji opštine Alibunar. Odluka je doneta na predlog Opštinskog veća. Usvojene izmene predmetne odluke neophodne su radi preciznije formulacije pojedinih odredaba Odluke, kao i njihovog usklađivanja sa izmenama Zakona o komunalnim delatnostima.

Pojedinim izmenama preciziraju se prava i obaveze vršioca komunalnih usluga, kao i korisnika istih, kada je u pitanju podnošenje zahteva za priključenje na uličnu vodovodnu mrežu, izgradnja skloništa za vodomer, ugradnja vodomera i utvrđivanje ispravnosti vodomera. Takođe, preciznije su navedene određene radnje koje su zabranjene, kao i slučajeve kada se korisniku komunalne usluge može uskratiti isporuka vode.

Doneta je Odluka o davanju saglasnosti na uspostavljanje prava službenosti i data je saglasnost na izmene finansijskih planova određenih pravnih lica čiji je osnivač opština Alibunar. Nakon usvajanja prvog rebalansa budžeta opštine, pravna lica čiji je osnivač opština Alibunar, a predstavljaju indirektne korisnike budžeta, bili su u obavezi da svoje finansijske planove prilagode novom budžetu, tako da su sva preduzeća, sve ustanove, organizacije, mesne zajednice i škole, čiji je osnivač opština, neophodne izmene izvršili, a Skupština dala saglasnost u svojstvu njihovog osnivača.

Opština Alibunar i Evršac Group doo zajedno sprovode projekat "Centar za javno informisanje građana – interes građanskog društva"
  1. Najnovije
  2. Najčitanije

Pretraga članaka pomoću kalendara

« Jul 2018 »
Pon Uto Sre Čet Pet Sub Ned
            1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31