Održana 14. sednica Skupštine opštine Alibunar

Autor :  Jul 04, 2017

U Alibunaru je održana 14. sednica Skupštine opštine Alibunar, kojom je predsedavao predsednik Skupštine Siniša Gavrančić.

Na dnevnom redu ove sednice našla su se sledeća akta:

1. Doneta je Odluka o izmenama i dopunama Odluke o budžetu opštine Alibunar za 2017. godine – svakako najvažnija odluka koja je usvojena na današnjoj sednici predložena je od strane Opštinskog veća. Jedan od osnovnih razloga za drugu izmenu i dopunu Odluke o budžetu opštine Alibunar za 2017. godinu je učešće na javnom konkursu za finasiranje i sufinansiranje projekata u oblasti energetske efikasnosti i dobijanje sredstava za sanaciju ulične rasvete u opštini Alibunar u iznosu od 22.671.360,00 dinara. Takođe, izvršena je i preraspodela između pojedinih prihodnih i rashodnih pozicija na osnovu sagledane trenutne situacije. Razlika između prve i druge izmene i dopune Odluke o budžetu opštine Alibunar za 2017. godinu iznosi 22.671.360,00 dinara što se odnosi na sredstva koja će opština dobiti na osnovu javnog finansiranja i sufinansiranja projekta u oblasti energetske efikasnosti na osnovu Ugovora između Uprave za kapitalna ulaganja APV i Opštine Alibunar od 19.05.2017. godine. Takođe, opština je za regresirani prevoz učenika srednjih škola planirala iznos od 3.000.000,00, a prema Ugovoru o dodeli novčanih sredstava između APV-Pokrajinski sekretarijat za obrazovanje, propise, upravu, nacionalne manjine – nacionalne zajednice dobila je 4.000.000,00 dinara. Što se tiče rashoda, pojedini korisnici kao što su: MZ Banatski Karlovac, MZ Janošik, Turistička organizacija opštine, Opštinska biblioteka ''Vuk Karadžić'', Predškolska ustanova ''Poletarac'' i JATP ''Alibunar'' Alibunar izvršili su promene u okviru svojih finansijskih planova ne ugrožavajući budžet u celini. Direktni korisnici su izvršili preraspodelu u okviru svojih nadležnosti kako bi se značajna sredstva uložila za projektnu dokumentaciju OŠ ''1. maj'' Vladimirovac i za rešavanje vanredne situacije na delu teritorije opštine Alibunar (kupovina cisterni za pijaću vodu) kako bi se privremeno, a do konačnog rešenja, rešio problem u snabdevanju vodom za piće.

2. Doneta je Odluka o uslovima i postupku davanja na upotrebu poslovngo prostora u javnoj svjonini opštine Alibunar bez naknade – odluka je doneta na predlog Opštinskog veća. U smislu ove odluke, pod poslovnim prostorom smatraju se poslovne zgrade, poslovne prostorije i druge prostorije izgrađene, kupljene ili na drugi način pribavljene u javnu svojinu Opštine. Odluku o davanju na upotrebu poslovnog prostora donosi Opštinsko veće opštine Alibunar. Pravo na upotrebu poslovnog prostora u javnoj svojini Opštine bez naknade imaju: javna preduzeća, organi, organizacije i ustanove čiji su osnivači Opština, Autonomna Pokrajina Vojvodina i Republika Srbija. Na osnovu Odluke Opštinskog veća, Javno preduzeće za puteve i izgradnju ''Inženjering opštine Alibunar'' Alibunar zaključuje ugovor o upotrebi bez naknade, kojim se uređuju međusobna prava i obaveze Opštine i korisnika poslovnog prostora.

3. Doneta je Odluka o maksimalnom broju zaposlenih na neodrđeeno vreme za svaki organizacioni oblik u sisitemu lokalne samouprave opštine Albiunar za 2017. godinu – i ova odluka doneta je na predlog Opštinskog veća. Ona se donosi u skladu sa odredbama Zakona o načinu određivanja maksimalnog broja zaposlenih u javnom sektoru i Odluke Vlade Republike Srbije o maksimalnom broju zaposlenih na neodređeno vreme u sistemu državnih organa, sistemu javnih službi, sistemu AP Vojvodine i sistemu lokalne samouprave za 2017. godinu. Ukupno za nivo Opštine Alibunar predviđeno je 207 zaposlenih.`

4. Data je saglasnost na planove poslovne strategije i razvoja Javnog autotransportnog preduzeća ''Alibunar'' iz Alibunara – na predlog Nadzornog odbora ovog preduzeća, Skupština je dala saglasnost na srednjoročni plan (za period 2017-2021. godine) i dugoročni plan (za period 2017-2026. godine) poslovne strategije i razvoja JATP ''Alibunar'' iz Alibunara. Navedenim planovima planira se dalji razvoj preduzeća, poboljšanje kvaliteta usluga, unapređenje kvaliteta osnovnih sredstava i povećanje broja zaposlenih.

5. Doneta su rešenja o davanju saglasnosti na izmene i dopune finansijskih planova pojedinih korisnika sredstava budžeta opštine Alibunar – na predlog nadležnih organa upravljanja, a u cilju usaglašavanja sa danas usvojenim drugim rebalansom budžeta opštine Alibunar, Skupština je dala saglasnost za izmenjene finansijske planove sledećih korisnika sredstava budžeta: 1) Osnovna škola ''Sava Veljković'' iz Dobrice; 2) Javno autotransportno preduzeće ''Alibunar'' iz Alibunara; 3) Turistička organizacija opštine Alibunar; 4) Opštinska biblioteka ''Vuk Karadžić'' Alibunar; 5) Predškolska ustanova ''Poletarac'' Alibunar; 6) Mesna zajednica Banatski Karlovac; 7) Mesna zajednica Janošik.

6. Doneto je Rešenje o razrešenju i imenovanju člana Školskog odbora Osnovne škole ''3.oktobar'' Lokve iz reda predstavnika osnivača – na predlog Komisije za kadrovska, administrativna pitanja i radne odnose SO Alibunar, funkcije člana Školskog odbora škole u Lokvama iz reda predstavnika osnivača razrešena je Marijana Ardeljan, a na tu funkciju je imenovan Filip Munćan iz Lokava.

Opština Alibunar i Evršac Group doo zajedno sprovode projekat "Centar za javno informisanje građana – interes građanskog društva"
  1. Najnovije
  2. Najčitanije

Pretraga članaka pomoću kalendara

« Maj 2018 »
Pon Uto Sre Čet Pet Sub Ned
  1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31