Slobodni dani - zakonsko pravo dobrovoljnih davalaca krvi

Autor :  paragraf.rs Jan 17, 2018

Iako je opšte poznato da svako ko je zaposlen posle davanja krvi mora, po Zakonu, da dobije dva slobodna dana, u praksi je to mogo puta drugačije jer poslodavci tu zakonsku odredbu zloupotrebljavaju. Prenosimo deo stučnog teksta portala paragraf.rs

Zakonom o radu  propisano je da zaposleni ima pravo na plaćeno odsustvo u trajanju od dva uzastopna dana za svaki slučaj dobrovoljnog davanja krvi računajući i dan davanja krvi.

Takođe je propisano da opštim aktom i ugovorom o radu može da se utvrdi pravo na plaćeno odsustvo u trajanju dužem od zakonskog maksimuma.

Polazeći od navedenih odredaba Zakona, zaposleni ima pravo na plaćeno odsustvo u trajanju od dva uzastopna dana računajući i dan dobrovoljnog davanja krvi, dok se opštim aktom ili ugovorom o radu može utvrditi pravo zaposlenog na plaćeno odsustvo i u dužem trajanju od dva dana.

Dakle, zaposleni ne može da bira kada će iskoristiti pravo na plaćeno odsustvo po ovom osnovu, već to pravo koristi na dan dobrovoljnog davanja krvi i narednog dana.

Pravo zaposlenog na plaćeno odsustvo zbog dobrovoljnog davanja krvi, zakonsko je pravo i ne trpi ograničenja. Poslodavac svakako treba da bude obavešten o nameri zaposlenog da odsustvuje sa posla radi davanja krvi, ali nema ovlašćenje da zaposlenom onemogući odsustvo u ovom slučaju. Zaposleni dokazuje poslodavcu da je dao krv na osnovu knjižice dobrovoljnog davaoca krvi, odnosno na osnovu potvrde nadležnog zdravstvenog organa gde je izvršeno davanje.

U članu 276. stav 1. tačka 3) i stav 2. Zakona propisano je da će se novčanom kaznom od 150.000 do 300.000 dinara kazniti za prekršaj poslodavac sa svojstvom pravnog lica, a preduzetnik kaznom od 50.000 do 150.000 dinara ako zaposlenom ne odobri korišćenje plaćenog odsustva u skladu sa odredbama ovog zakona (član 77). Takođe, za ovaj prekršaj kazniće se novčanom kaznom od 10.000 do 20.000 dinara odgovorno lice u pravnom licu, odnosno zastupnik pravnog lica.

Nadzor nad primenom ovog zakona, drugih propisa o radnim odnosima, opštih akata i ugovora o radu, kojima se uređuju prava, obaveze i odgovornosti zaposlenih vrši inspekcija rada (član 268. Zakona), kojoj se zaposleni može obratiti ukoliko su mu povređena prava utvrđena Zakonom, drugim propisom iz radnog odnosa, opštim aktom i ugovorom o radu.

Izvor: paragraf.rs

Opština Alibunar i Evršac Group doo zajedno sprovode projekat "Centar za javno informisanje građana – interes građanskog društva"
  1. Najnovije
  2. Najčitanije

Pretraga članaka pomoću kalendara

« Februar 2019 »
Pon Uto Sre Čet Pet Sub Ned
        1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28